Algemeen

 

Praktijk voor Natuurgeneeskunde Hanneke Medik, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 56001223, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.hannekemedik.nl.

 Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

 Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

 

 Inhoud

 

 Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

 Praktijk voor Natuurgeneeskunde Hanneke Medik aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

 Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Praktijk voor Natuurgeneeskunde Hanneke Medik niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

 Praktijk voor Natuurgeneeskunde Hanneke Medik heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in natuurgeneeskunde te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van natuurgeneeskunde in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

 Praktijk voor Natuurgeneeskunde Hanneke Medik kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie. 

 

 Medische diagnose

 

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Aan de berichtgevingen die Praktijk voor Natuurgeneeskunde Hanneke Medik publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen. 

De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse medische klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen.  Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor de bezoeker informatie op www.hannekemedik.nl zoekt.

 

 Vragen of klachten

 

 Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?

 Deze kun je e-mailen naar: info@hannekemedik.nl